Rgs 11, 2016
112 Views
Komentavimas išjungtas įraše Panevėžio miesto NT rinkos

Panevėžio miesto NT rinkos

Written by

Remiantis Panevėžio miesto NT rinkos analize galima teigti, jog biurų paklausa šiuo metu yra stipriai sumažėjusi, gyvenamosios paskirties NT paklausa šiek tiek sumažėjusi, bet aktuali. Taip atsitiko todėl, kad bankai pristabdė paskolų gyvenamam būstui davimą gyventojams. Žmonės, kurie pasiėmė paskolas prieš ekonominį nuosmūkį nebeįstengia mokėti bankams, parduoda būstą pigiau. Kalbant apie komercinių patalpų paklausą, ji gerokai geresnė nei gyvenamo būsto. Pačios statybos tendencijos Panevėžyje yra nedidelės, palyginus su 2008 metais.

  1. Objektas buvo vertinamas tokiais efektyvumo rodikliais – rekonstrukcijos kaina, rekonstrukcijos pelnas, vietovės reitingas, pastato atitvarų garso izoliacija, rekostrukcijos trukmė, galimybė automobilių parkavimui, rekonstruoto pastato rinkos vertė, kultūrinė infrastruktūra. Jų reikšmingumas buvo nustatytas, atlikus anketinį tyrimą, kuriame dalyvavo penki įmonės vadovai. Didžiausias kriterijaus reikšmingumas – rekosntrukcijos pelnas (0,174), paskui seka rekonstrukcijos kaina (0,159), rekonstruoto pastato rinkos vertė (0,158). Taigi galime daryti išvadą, jog lyginant panaudojimo variantus daugiakiriterinės analizės metodu, variantai įvertinami ne tik ekonominiais, bet socialiniais aspketais.
  2. Sprendžiant uždavinį, kurio tikslas nustatyti efektyvų pastato panaudojimą Panevėžyje, buvo suformuoti 4 panaudojimo variantai:
  3. Pirmame aukšte – kavinė, antrame aukšte – viešbutis (motelis);
  4. Pirmame aukšte – parduotuvė, antrame aukšte – butai;
  5. Pirmame aukše – biurai, antrame aukšte – butai;
  6. Pirmame ir antrame aukšte – butai.

Panaudojimo variantai

Pastato panaudojimo variantai buvo vertinami daugiakriterinę analizę. Gauti tokie rezultatai Q1> Q4> Q2> Q3    (0,2 > 0,192 > 0,173 > 0,171). Pagal prioretiškumą buvo nustatyta, jog šiame pastate efektyviausia būtų įrengti pirmame aukšte – kavinę, antrame aukšte – viešbutį.

Artėjant krepšinio čempionatui Lietuvoje, bus labai didelė paklausa viešbučių sektoriuje, kavines užplūs daugybė turistų, krepšinio fanų. Manau šios visos tendencijos nepralengs ir Panevėžio per krepšinio čempionatą.

Projekto varianto prioretiškumo nustatymas

5 lentelė. Racionalaus pastato rekonstrukcijos varianto daugiakriterinės analizės sprendimų matrica

Kriterijus Kriterijaus

reikšmė

Matavimo vnt. Reikšmingumas Variantas
1 2 3 4
1. X2 max mln. 0,174 0,356 0,203 0,245 0,304
2. X1 min. mln. 0,159 0,937 0,835 0,824 0,837
3. X4 min. dB 0,158 35 35 40 40
4. X7 max. mln. 0,154 1,293 1,038 1,069 1,141
5. X5 min. mėn. 0,097 12 11 10 9

Remiantis formule (9) sudaroma įvertinta normalizuota sprendimų matrica D:d11=d12=d13=d14=

taigi:

d11=0,056  d12=0,032  d13=0,038  d14=0,048

d21=0,043  d22=0,039  d23=0,038  d24=0,039

d31=0,037  d32=0,037  d33=0,042  d34=0,042

d41=0,044  d42=0,035  d43=0,036  d44=0,039

d51=0,028  d52=0,025  d53=0,023  d54=0,021

Pagal 11 formulę apskaičiuojamos j variantą apibūdinančių minimizuojančių S-j ir maksimizuojančių S+j  įvertintų normalizuotų rodiklių sumos:

S+1= 0,056+0,044=0,1

S-1= 0,043+0,037+0,028=0,108

S+2= 0,032+0,035=0,067

S-2= 0,039+0,037+0,025=0,101

S+3= 0,038+0,036=0,074

S-3= 0,038+0,042+0,023=0,103

S+4= 0,048+0,039=0,087

S-4= 0,039+0,042+0,021=0,102

Visų „pliusų“ S+j  ir „minusų“ S-j sumos yra atitinkamai lygios visoms maksimizuojančių ir minimizuojančių veiksnių reikšmingumų sumoms:

S+= 0,1+0,067+0,074+0,084 = 0,325

S= 0,108+0,101+0,103+0,102 = 0,414

Santykinis reikšmingumas nustatomas remiantis juos apibudinčiomis teigiamomis S+j  ir neigiamomis S-j  savybėmis:

Pabaigoje nustatome rekonstrukcijos variantų prioritetiškumą. Kuo Qj  didesnis, tuo didesnis varianto efektyvumas. Rezultatai tokie:

Q1> Q4> Q2> Q3

Pagal prioritetiškumą geriausias yra pirmas variantas (žr. 30 psl.). Remiantis atliktais skaičiavimais, matome, kad esamomis sąlygomis nagrinėjamame pastate geriausia įrengti 1aukšte – kavinę, 2aukšte – viešbutį.

Article Categories:
Verslas ir ekonomika

Comments are closed.