Spa 14, 2021
162 Views
Komentavimas išjungtas įraše Linksmas, nuotaikingas žemaičių liaudies šokis – Gyvataras

Linksmas, nuotaikingas žemaičių liaudies šokis – Gyvataras

Written by

Linksmas, nuotaikingas žemaičių liaudies šokis. Jis sukomponuotas taip, kad žingsniai kiekviename posme per visą šokį kartojami tie patys, keičiasi tik šokėjų išsidėstymas.

Šokio muzika dviejų dalių. Kiekviena iš jų kartojama po du kartus ir turi po 16 taktų. Grojant pirmąją dalį, šokėjai šoka Gyvataro žingsniu, o grojant antrąją sukiniais, dvigubu ir trigubu žingsniais. Tempas vidutiniškas. Metras —2/4.
ŠOKIO ŽINGSNIAI

  1. Gyvataro žingsnis.

Žingsnis labai ilgas, nes susideda iš keleto žingsnių: spyruoklinio, sutrepsėjimo, keturių šoninių ir sukinio. Visas šis junginys trunka aštuonis muzikos taktus. Atliekamas grojant pirmąją muzikos dalį. Išeities padėtis — normali.

1 taktas spyruoklinis žingsnis:
„viens” — statyti dešinę koją pirmyn ant žemės kulnu, tuo pat metu ant kairės truputį pritupiant;
„du” — pakelti sulenktą dešinę koją po savimi taip, kad jos pėda būtų prie kairės kojos blauzdos ir tuo pat metu truputj pašokti aukštyn, pasispiriant kaire koja.

2 taktas — sutrepsėjimas:
„viens” treptelti dešine koja šalia kairės;
„ir” treptelti kaire koja šalia dešinės;
„du” treptelti dešine koja šalia kairės.
Sutrepsėjimo metu galvos žemyn nelenkti.

3 taktas — spyruoklinis žingsnis kaire koja:
„viens” statyti pirmyn ištiestą kairę koją ant žemės kulnu, tuo pat metu ant dešinės truputį pritupiant;
„du“ pašokti aukštyn, pasispiriant dešine koja, ir tuo pat metu sulenktą kairę koją pakelti po savimi taip, kad jos pėda būtų prie dešinės kojos blauzdos.

4 taktas — sutrepsėjimas:
„viens” treptelti kaire koja šalia dešinės;
„ir” treptelti dešine koja šalia kairės;
„du” treptelti kaire koja šalia dešinės.

5-6 taktai keturi šoniniai žingsniai:
— žengti dešine koja dešinėn;
— pristatyti kairę koją šalia dešinės, o dešinę išmesti į šoną naujam žingsniui;
dar trys šoniniai žingsniai ta pačia kryptimi.

Gyvataro žingsnis dažniausiai atliekamas poromis su tam pritaikytais šokių bateliais, susikabinus abiem neperkryžiuotom rankom. Šokant poromis, vyras ir mergina pradeda dešine koja. Šoninius žingsnius abu daro ta pačia kryptimi, rankomis nepasileisdami: vyras daro kairėn, mergina dešinėn. Rankas sudeda ant klubų tik sukinio- metu. Sukasi vienas nuo kito: vyras per kairi petį, o mergina per dešinį. Antrą žingsnį pradeda vėl dešine koja, tačiau šoninių žingsnių metu eina priešinga kryptimi, todėl vėl grįžta atgal į tą pačią vietą. Sukinio metu sukasi per kitą petį: vyras per dešinį, mergina per kairį.

Darant Gyvataro žingsnį į dešinę pusę, antro sutrepsėjimo pabaigoje (trečias treptelėjimas — ketvirto takto „du”) kūno svoris pereina ant kairės kojos, o darant į kairę, kūno svoris lieka ant dešinės kojos. Tada paskutinį kartą reikia treptelti kaire koja, neperkeliant ant jos kūno svorio.

2.Sukinys.
3.Dvigubasis.
4.Šoninis.
5.Trigubasis.
Visi šie bendrieji žingsniai yra tokie pat, kaip kituose šokiuose, todėl atskirai neaprašomi.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.