Spa 22, 2023
44 Views
Komentavimas išjungtas įraše Nivelyro negalima pagaminti taip, kad sumontuotos detalės

Nivelyro negalima pagaminti taip, kad sumontuotos detalės

Written by

Nivelyro negalima pagaminti taip, kad sumontuotos detalės nekeistų padėties. Todėl, prieš pradedant niveliuoti, reikia įsitikinti, ar nivelyras tinka darbui. Tikrinama, ar pakankamai skaidrios žiūrono optinės dalys, ar gerai matomas kontaktinio cilindrinio gulsčiuko vaizdas žiūrono matymo lauke. Taip pat tikrinama, ar galima keisti siūlelių tinklelio ryškumą, ar nuosekliai juda žiūrono fokusavimo sraigtas, kėlimo sraigtai ir kt.

Nivelyro žiūrono Vizavimo ašis niveliuojant bus horizontali tik tada, jei tarp jos ir kitų nivelyro ašių bus reikiami geometriniai ryšiai. Nivelyrų geometrinės sąlygos tikrinamos sistemingai, nes per ilgesnį laiką, ypač netinkamai transportuojant, prietaisai išsireguliuoja. Nivelyrų, geometrinių sąlygų tikrinimo metodika priklauso nuo konstrukcinių savybių.

Nivelyrų su cilindriniu gulsčiuku geometrinės ašys yra Nivelyro su cilindriniu gulsčiuku ašių schema cilindrinio gulsčiuko ašis HH, nivelyro vertikali sukimosi ašis VV ir sferinio gulsčiuko ašis TT. Svarbiausia nivelyrų sąlyga cilindrinio gulsčiuko ašis turi būti lygiagreti vizavimo ašiai.

Nivelyrai su kompensatoriumi neturi cilindrinio gulsčiuko. Todėl juose nėra cilindrinio gulsčiuko ašies. Kitos aukščiau nurodytų nivelyrų ašys yra ir nivelyruose su kompensatoriais. Kad niveliuojant Vizavimo ašį būtų galima greitai padaryti horizontalia, be svarbiausios sąlygos, turi būti patenkintos ir kitos sąlygos.

Nivelyrų tikrinimas. Tikrinimo metodika yra bendra abiejų tipų nivelyrams.

Pirma sąlyga. Sferinio gulsčiuko ašis turi būti lygiagreti nivelyro sukimosi ašiai.

Sferinio gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į nulinį tašką. Žiūronas pasukamas 180 kampu ir žiūrima, ar gulsčiuko burbulėlis išplaukė iš nulinio taško. lšplaukus burbulėliui daugiau kaip per 1 padalą (2 mm), laikoma, kad sąlyga nepatenkinta. Šiuo atveju gulsčiuko reguliavimo sraigteliais pusė burbulėlio nuokrypio grąžinama ampulės centro kryptimi, kėlimo sraigtais burbulėlis visiškai įplukdomas į nulinį tašką.

Antra sąlyga. Siūlelių tinklelio vidurinis horizontalus siūlelis turi būti statmenas nivelyro sukimosi ašiai.

Ant kuoliuko 20—30 m atstumu nuo nivelyro statoma matuoklė, Kėlimo sraigtais nivelyro sferinio gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į nulinį tašką. Nivelyro sukimosi ašis tampa vertikali. Vizuojama į matuokle taip, kad ji būtų žiūrono matymo lauko krašte. Sukant mikrometriniu sraigtu nivelyro žiūroną, stebima, ar pagal vidurinį horizontalų siūlelį atskaita matuoklėje nesikeičia. Jei skirtumai didesni kaip 1 mm, tai nuimamas okuliaras, atpalaiduojama diafragma su siūlelių tinkleliu ir pasukama į reikiamą pusę. Dažniausiai ši sąlyga esti patenkinta, ir siūlelių reguliuoti nereikia (todėl kai kuriuose nivelyruose nebūna ir reguliavimo sraigtelių).

Trečia sąlyga. Vizavimo ašis CC ir cilindrinio gulsčiuko ašis HH turi būti lygiagrečiose vertikaliose plokštumose (nivelyre su cilindriniu gulsčiuku).

Matuoklė statoma 50 m atstumu nuo nivelyro. Pastarojo sukimosi ašis statoma vertikaliai. Žiūronas statomas taip, kad. Du nivelyro kėlimo sraigtai būtų simetriškai išsidėstę jo atžvilgiu, o trečią dengtų žiūronas. Elevaciniu sraigtu cilindrinio gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į ampulės nulinį tašką ir atskaičiuojama padėtis matuoklėje. Kėlimo sraigtai, simetriškai išsidėstę žiūrono atžvilgiu, pasukami 2—3 apsisukimus priešingomis kryptimis taip, kad atskaita matuoklėje: nesikeistų.

Žiūronas pasvyra į šoną, jo cilindrinio gulsčiuko burbulėlis išplaukia iš nulinio taško. Paskui žiūronas kreipiamas į priešingą pusę ir stebima cilindrinio gulsčiuko padėtis. Jei abu kartus, pasvirus žiūronui, cilindrinio gulsčiuko burbulėlis išplaukė iš nulinio taško į tą patį gulsčiuko ampulės galą, sąlyga patenkinta. Kai gulsčiuko burbulėlis nukrypsta priešingus ampulės galus daugiau kaip per 2 padalas, taisoma cilindrinio gulsčiuko šoniniais reguliavimo sraigteliais (ši sąlyga neesminė, todėl nevisada tikrinama).

Ketvirta (svarbiausioji) sąlyga. Cilindrinio gulsčiuko ašis HH turi būti lygiagreti žiūrono vizavimo ašiai CC (nivelyro su cilindriniu gulsčiuku) arba žiūrono vizavimo ašis turi būti horizontali (nivelyro su kompensatoriumi).

Šia sąlygą galima patikrinti keliais būdais. Labiausiai paplitę du: niveliuojant 50—70 m ilgio vietovės atkarpą iš abiejų jos galų arba niveliuojant tą atkarpa iš vidurio, o paskui iš vieno jos galo. Atkarpos galus reikia įtvirtinti kuoliukais, virbais ir kt. Pateikiamas pirmas universaliausias tikrinimo būdas.

Ant kuoliukų taškuose A ir B statomos niveliavimo matuoklės. Nivelyras statomas už taško A mažiausiu vizavimo atstumu Vizuojama į matuokles. Sferinio ir cilindrinio gulsčiukų burbulėliai įplukdomi į ampulių nulinius taškus (nivelyro su kompensatoriumi atveju tik sferinio gulsčiuko). Jei žiūrono vizavimo ašis būtų horizontali, matuoklėse, pastatytose taškuose A ir B, gautume atskaitas a’l ir M. Kai vizavimo ašis nukrypusi kampu į, atskaitos bus al ir bi. Kadangi atstumas nuo nivelyro iki matuoklės taške A yra ne didesnis kaip 2 m, galima teigti, kad a1=a’i. Aukščių skirtumas:

Tačiau x nežinomas. Todėl hAB taip pat nežinomas. Tikrinama toliau nivelyra pernešant ir pastatant už taško B mažiausiu vizavimo atstumu. Vizuojama į matuokles ir įplukdomi sferinio bei cilindrinio gulsčiukų burbulėliai. Taškuose B ir A pastatytose matuoklėse atskaitos būtų. Atskaita taip pat bus klaidinga dydžiu x (atstumas tarp kuoliukų nepasikeitė ir tikrinamas tas pats prietaisas). Teisingos atskaitos matuoklėse būtų. Galima parašyti, kad Taisant nivelyrą su cilindrinių gulsčiuku, žiūrono horizontalus siūlelis, pasukus elevacinį sraigtų, nustatomas ant atskaitos matuoklėje.

Nuplaukęs Cilindrinio gulsčiuko burbulas grąžinamas į nulinį tašką sukant gulsčiuko vertikalius kompensatoriumi žiūrono vizavimo reguliuojama šitaip: siūlelių tinklelio vidurinis horizontalus siūlelis reguliavimo sraigteliais perstumiamas iš atskaitos į atskaitą. Sureguliavus tikrinama pakartotinai. Nivelyro vizavimo ašies pastovumas tiriamas lygioje aikštelėje, pasirenkant centrą C ir 40—50 m atstumu nuo jo taškus 1, 2, 3, …, 17. Taške C statomas C nivelyras ir paeiliui niveliuojami taškai bei atskaičiuojama matuoklėje.

Kadangi niveliavimo taškai vienodai nutolę nuo nivelyro padėtis nesikeitė, tai aukščių skirtumai nuo nivelyro, o nivelyra matuoti vienodu tikslumu Paskui nivelyras pernešamas į tašką ir niveliuojami taškai fokusuojant žiūroną, nes nuotoliai skirtingi. Tarus, kad skirtumai atskaitos Aukščių skirtumai apskaičiuoti, turėtų būti lygus. Tačiau dėl vizavimo ašies nepastovumo nuo jie gali skirtis. Galimi iki 2—3 mm skirtumai. Jeigu jie didesni tokiu nivelyru naudotis negalima.

Metrologinių parametrų tyrimas daromas gavus naują nivelyrą eksplotuojant kas dveji metai. Svarbesnieji aukščių skirtumo vidurinės kvadratinės rasti stoties aukščių skirtumo vidutinį, Vietovėje paženklinami du taškai. Viduryje statomas nivelyras. Atstumas nuo nivelyro iki matuoklio skirtumas tarp paženklintų taškų matuoti. Vieną ruožtą sudaro 10 ne aukščių skirtumų matavimo etapų. Stoties aukščių kvadratine paklaida skaičiuojama pagal formulę nuokrypa nuo ruožto aukščių skirtumo vidurkio; n aukščių skirtumų skaičius ruožte; nivelyro. 1 km ilgio dvigubo niveliavimo ėjimo aukščių skirtumo vidutine kvadratinė paklaida skaičiuojama iš formulės.

Article Categories:
Geodezija

Comments are closed.