Geg 14, 2021
112 Views
Komentavimas išjungtas įraše Vairuotojo įgūdžiai ir įpročiai

Vairuotojo įgūdžiai ir įpročiai

Written by

Įgūdžiai ir įpročiai

Vairuotojas, ilgesnį laiką vairavęs vieną automobilį ir nuvažiavęs juo daug kilometrų, įgauna įgūdžius naudotis prietaisais ir įsiklausyti į variklio darbą. Jis įpranta prie pedalų ir svirčių, signalų ir posūkio rodiklių jungiklių padėties. Pripranta ir prie automobilio ypatybių, būtent, jo atsparumo šoniniam slydimui, stabdymo savybių ir įsibėgėjimo dinamikos.

Pripratimas prie automobilio yra patogus ir pageidautinas, nes gerina eismo saugumą, bet, kita vertus, sukelia tam tikrą vienpusiškumą. Kai, įpratęs prie savo automobilio, vairuotojas ima vairuoti kitą, su kitomis traukos savybėmis ir kitu prietaisų bei įrengimų išdėstymu, važiuodamas pirmus kilometrus, gali patirti tam tikrų sunkumų. Žiūrėk, nesugeba tiksliai surasti pedalų, klysta, ieškodamas atitinkamų jungiklių, netiksliai atlieka posūkius, per staigiai stabdo, pradėdamas važiuoti, trūkčioja.

Todėl pageidautina, kad vairuotojas valdytų ne vieną automobilį, o dirbtų su įvairių markių, tipų ir gabaritų mašinomis. Patyrę vairuotojai stengiasi važinėti įvairiais automobiliais, įskaitant ir sunkvežimius, kad įgytų įvairiapusiškus įgūdžius.

Ne kiekvienas vairuotojas turi galimybę valdyti įvairių tipų automobilius. Paprastai dirbama su viena mašina, įgaunant jos riboto diapazono patyrimą. Tačiau tai nesumenkina vairuotojo vertės, jeigu jis suvokia tokio patyrimo vienpusiškumą. Prireikus valdyti kitą automobilį, jis bus ypač atsargus ir savikritiškas, įdėmiau kontroliuos savo veiksmus.

Automobilių supirkimas Kaunas

Važiuodamas vairuotojas turi būti įsitikinęs, kad automobilio variklis veikia nepriekaištingai. Apie tai jis sprendžia iš panelyje ar skydelyje išdėstytų variklio darbą kontroliuojančių prietaisų parodymų.

Stebėti prietaisų parodymus — tai nereiškia nuolatos žiūrėti į lemputes ar prietaisų rodykles. Užtenka tik tam tikrais tarpais žvilgtelėti, ar parodymai normalūs, t. y. nustatyti, ar atitinka jie normalų variklio veikimą.

Ampermetro rodyklė turi būti įkrovimo pusėje. Paleidus variklį starteriu, įkrovimo srovės dydis išauga iki keleto amperų, bet greitai, atsistačius akumuliatoriaus talpumui, rodyklė sugrįžta į artimą nuliui padėtį.

Manometro (rodančio alyvos slėgį) rodyklė turi būti tarp. 1,5 ir 4 kg/cm2. Varikliui ir alyvai įšylant, slėgis didesnis.

Termometro (rodančio aušinimo skysčio temperatūrą) rodyklė turi būti tarp 60 ir 85°C arba tarp 130 ir 180°F (angliškuose automobiliuose).

Vietoj ampermetro, manometro arba termometro gali būti spalvotos signalinės lemputės. Kai generatorius veikia normaliai ir normalus alyvos slėgis bei normali aušinimo skysčio temperatūra, lemputės nedega.

Vairuotojo atmintis turi taip užfiksuoti normalią rodyklių padėtį ir kontrolinių lempučių šviesą, kad gedimo atveju, iš karto, metęs žvilgsnį, galėtų nustatyti, jog kažkas negerai. Tuomet atidžiai pasižiūri į prietaisų panelę, koks prietaisas signalizuoja apie gedimą ir kokiu laipsniu variklio veikimas neatitinka normalaus.

Article Categories:
AUTO

Comments are closed.