Spa 3, 2019
108 Views
Komentavimas išjungtas įraše AR GALIMA KIAURAI PRAGRĘŽTI ŽEMĘ?

AR GALIMA KIAURAI PRAGRĘŽTI ŽEMĘ?

Written by

AR GALIMA KIAURAI PRAGRĘŽTI ŽEMĘ?

Techniškai tai neįmanoma. Kol kas giliausia skylė buvo išgręžta Kalifornijoje (JAV): Jos gylis — 6 kilometrai. Ligi Žemės centro lieka dar 6349 kilometrai (nuotolis nuo Žemės paviršiaus Kalifornijoje ligi jos centro yra 6355 kilometrai). Norint pragręžti Žemę, reikėtų išgręžti dar daugiau kaip 12 700 kilometrų. Aišku, kad tai padaryti techniškai neįmanoma. Mes neturime tokių gręžimo mašinų. Beje, jos mums ir nereikalingos. Mes galime „prisikasti” ligi Žemės gelmių kitu būdu: stebėdami Žemės drebėjimus su prietaisais, kurie vadinami seismografais ir kurie užrašo iš Žemės drebėjimo sklindančias seismines bangas.

Šių dienų geologiniai tyrinėjimai daromi šitaip. Žemėje išgręžiamas ligi dvidešimties metrų gylio gręžinys, į ji dedamas sprogstamas užtaisas, o paskiau jis sprogdinamas. Tam tikru atstumu išdėstyti aparatai žymi ir užrašo sprogimo sukeltų svyravimų eigą. Šie svyravimai per įvairias uolienas eina skirtingu greičiu ir skirtinga jėga. Tai padeda nustatyti geologinę vietovės sandarą, nekasant gilių šachtų.

Šis metodas naudojamas tik nedideliame plote. O kaipgi galima ištirti visų Žemės gelmių sandarą Koks stiprus turėtų būti sukrėtimas, kad jo sukeltieji svyravimai pereitų visą Žemę?

Čia nereikalinga jokių sprogdinimų. Svyravimai, kurie atsiranda labai stiprių žemės drebėjimų metu, išsklinda visoje Žemės rutulio masėje, vadinasi, pasiekia ir jos centrą. Juos pagauna ir užrašo seismografai, esantieji daugelyje mokslinių institutų, išmėtytų po visą žemės rutulį. Lygindami šių svyravimų įrašus, mokslininkai gali susidaryti gana tikslu Žemės sandaros vaizdą, jos negręždami. Tyrinėjimai parodė, kad kietas Žemės kūnas turi tris geosferas, o kiekviena geosfera susideda iš kelių dalių. Centre yra branduolys, kuris prasideda 2900 kilometrų gylyje nuo Žemės paviršiaus, ant jo yra tarpinis 1700 kilometrų apvalkalas, kurį sudaro sieros junginys su metalais, paskiau eina vadinamoji apie 1250 kilometrų storio danga ir pagaliau. Žemės pluta (nuo 15 ligi 70 kilometrų) vidutiniškai apie 50 kilometrų storio.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.