Bir 3, 2016
105 Views
Komentavimas išjungtas įraše Kadastriniai matavimai Vilniuje – svarbu ir elementaru

Kadastriniai matavimai Vilniuje – svarbu ir elementaru

Written by

Be kadastrinių matavimų Vilniuje išsiversti sunku būtų. Jų paskirtis yra gan elementari, bet be galo reikalinga vientisam miesto funkcionavimui.

Skamba kiek keistai – elementaru ir svarbu. Procesas bus elementarus tik tada, kai klientas elgsis protingai. Prireikus atlikti kadastrinius matavimus – visada verta kreiptis tik pas specialistus. Jie tiksliai žino kokių dokumentų reikia darbų pradžiai, kiek matavimai gali užtrukti, kiek jie kainuos. Žinoma, kiekvienas atvejis yra individualus, kainos bei darbų atlikimo terminai yra derinami ir ieškoma geriausio sprendimo.

Akivaizdu, kad kadastriniai matavimai yra gan svarbus bei atsakingas darbas. Dar kartą kartoti, kad jį gali atlikti tik savo srities specialistai, greičiausiai jau nereikia. O kiekvienas patyręs matininkas pasakys, kad nekilnojamo daikto kadastro duomenų nustatymas – procesas. Jo metu atliekami nekilnojamo daikto kadastriniai matavimai bei kiti teisės aktų numatyti veiksmai, parengiami dokumentai, kurių reikia naujo nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą ar jau įrašytiems duomenims pakeisti, ir parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar papildoma jau sudaryta byla.

Kadastrinių matavimų esmė

Viskas skamba pakankamai grėsmingai, bet jei šnekėsime paprasta žmonių kalba – kadastrinių matavimų prasmė tampa aiški, o matininkų darbas – suprantamas. Juk kadastriniai matavimai yra kompleksiškas procesas. Į jį įeina daug skirtingų veiksmų. Matininkai išmatuoja statinių ribas, nustato jų parametrus, plotį tūrį ir kitus techninius duomenis. Dar patikslinama ar nustatoma iš naujo statinio, kaip atskiro objekto, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Visi šie duomenys padeda suformuoti kadastrinių matavimų bylą, kurioje nurodomas ne tik statinio paskirtis ar adresas, bet apskaičiuojama ir statinio vidutinė rinkos vertė. Ši informacija visada praverčia, kai nusprendžiate parduoti savo turimą turtą, o pirkėjas visada mėgsta gauti kiek įmanoma daugiau informacijos. Tada ir sandoriai įvyksta greičiau, o derybos nebūna varginančios ar komplikuotos.

Tereikia apibendrinti, kad kadastriniai matavimai Vilniuje – elementarus ir svarbus procesas. Elementarus, nes sudėtingiausius darbus atlieka ekspertai. Visada dera kreiptis tik į juos. O apie matavimų svarbą per daug kalbėti nereikia. Turtu dera pasirūpinti tinkamai, tada jį nesudėtinga ir prižiūrėti ar parduoti.

Taikomosios geodezijos ryšiai su kitais mokslais ir jos vaidmuo statyboje

Geodezijos mokslas atsirado ir vystėsi glaudžiame ryšyje su astronomija, nes Zemės formą, jos didumą bei atskirų taš­kų tarpusavio padėtj Zemės paviršiuje galima nustatyti stebint dangaus šviesulius, jų padėtj dangaus skliaute. Sie ryšiai išliko iki mūsų dienų. Nauji pasiekimai astronomijos moksle daug jta­kos turi tobulinant geodezinius metodus, o geodezijos mokslo naujovės skatina vystytis astronomiją. Geodezijos ir astronomijos pasiekimai ypač svarbūs, leidžiant dirbtinius Zemės palydovus, kosmines raketas ir kartografuojant Saulės sistemos planetas. Ast­ronomija daugiau siejasi su aukštąja geodezija, bet kai kurie tarpusavio ryšiai naudotini ir taikomojoje geodezijoje.

Geodezijos mokslas labai priklauso nuo metrologijos mokslo pasiekimų, nes geodezijos mokslo svarbiausi uždaviniai siejasi su tiksliais matavimais. Iš metrologijos geodezija gauna matavimo vienetus, etalonus, kontrolės matavimo priemones bei standartus.

Kai reikia nustatyti patikimiausias matuojamųjų dydžių reikš­mes arba jas gauti, neatliekant tiesioginių matavimų, geodezija remiasi matematikos mokslo šakomis, ypač tikimybią teori­ja ir programavimu.

Pastaruoju metu, naudojant automatines sistemas ir ESM at­mintyje užrašant matavimo rezultatus, netgi ištisas didelių te­ritorijų nuotraukas, geodezija remiasi ir elektronika. Geodezijos ir elektronikos tarpusavio ryšiais paremta ir daugelis ma­tavimo priemonių (įvairūs šviesos ir radiotolimačiai, lazeriniai nivelyrai ir kt.).

Siuo metu sunku rasti žmogaus veiklos sritj, kur būtų galima apsieiti be geodezijos. Geodeziniai darbai siejasi su geologiniais, hidrologiniais, geofiziniais, geografiniais ir ekonominiais tyrimais. Ypač reikalingi geodeziniai tyrimai, statant ir eksploatuojant jvai­rius inžinerinius jrenginius. Geodezinių tyrimų metu sudarytas vietovės planas, profiliai yra svarbiausia informacija, projektuo­jant naujus ir rekonstruojant senus statinius bei organizuojant statybos darbus. Geodeziniai matavimai atliekami žemės pavir­šiuje, virš jos ir po žeme. Plačiai taikant praktikoje industrinius statybos metodus, geodezija tapo neatskiriama statybos organi­zavimo dalis. Norint parinkti tinkamiausias statinių eksploata­vimo sąlygas, atliekami geodeziniai tyrinėjimai, nustatomos pa­statų deformacijos ir jų dinamika.

Zmogaus praktinė veikla ir kitų mokslų vystymasis bei nauji pasiekimai savo ruožtu verčia geodeziją keisti darbo metodus, konstruoti naujus prietaisus ir tobulinti savo veiklą.

Daugiau šia tema: Geodezinių matavimų trukmė Vilniuje

Article Categories:
STATYBA

Comments are closed.